header
Algemeen
Suzanne Stichelbout, houdster van kinderdagverblijf De Schatkist, startte in 2006 met een groep van maximaal 8 kinderen.
In augustus 2011 is het kinderdagverblijf naar een grotere locatie verhuisd. De Schatkist heeft nu plaats voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, en heeft 1 stamgroep.
De locatie heeft naast de ruime vrolijke groepsruimte een grote afgesloten tuin, een aparte ruimte voor creatieve activiteiten en een drietal slaapkamers met voor elk kindje een eigen bedje.

Ons team
In ons kinderdagverblijf wordt uw kind opgevangen en begeleid door een vast team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers.
Wij vinden een goede en warme sfeer van respect en gezelligheid een heel belangrijk element voor de opvang van de kinderen.
Natuurlijk zijn wij voor al onze beroepskrachten en stagiaires in het bezit van een geldige en recente VOG (verklaring omtrent gedrag).
Ook zijn onze pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van de kinder EHBO en volgen jaarlijks hiervoor de herhaling. Elke dag is er een pedagogisch medewerker aanwezig die BHV-er is. Het aantal pedagogisch medewerkers op de groep is conform het convenant kinderopvang.

Onze 3 speerpunten
1. VVE: Wij bieden de kinderen activiteiten uit vanuit het Voor Vroegschools Educatie programma Kansen in Kinderen aan.
Wij vinden het een voorrecht om kinderen via deze methode spelenderwijs nieuwe dingen te laten ontdekken en op deze manier extra aandacht te besteden aan de ontwikkelgebieden.

2. Persoonlijke en informele opvang: Wij bieden opvang aan in het besef dat wij als pedagogisch medewerkers samen met de ouders rondom het kind staan. Om die reden houden wij de lijntjes graag kort en is er veel persoonlijke aandacht en tijd voor de kinderen, maar ook voor de ouders om van gedachten te wisselen.
Omdat wij weten dat de samenwerking tussen ons als pedagogisch en ouders zo belangrijk is vinden wij het heel prettig dat wij al enige jaren een actieve oudercommissie hebben die ook regelmatig wordt gevraagd om mee te praten over actuele dingen.

3. Flexibele opvang: Wij bieden graag opvang op maat.
Wij proberen zoveel mogelijk mee te denken met de opvangvraag van ouders, en bieden verschillende mogelijkheden aan.
Downloads:
wiezijnwe
footer